Teresa Sztwiertnia –  Poland – 1949

Malarstwo  – Olej na płótnie

Teresa Sztwiertnia ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskała w 1974 roku w Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja S. Kowalskiego i Pracowni Liternictwa prof. Stanisława Kluski. Trzykrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Laureatka nagród i wyróżnień w konkursach, w tym w Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa „Bielska Jesień” (m.in. Złoty Medal w1984 roku). Wystawia w kraju i za granicą. Głównym nurtem jej zainteresowań jest malarstwo wpisujące się w nurt realizmu magicznego. Oprócz malarstwa zajmuje się także twórczością literacką.
Mieszka i pracuje w Bielsku-Białej.

Contemporory painter – Oil on canvas

Teresa Sztwiertnia graduated from the Academy of Fine Arts in Cracow, Faculty of Graphic Arts in Katowice. She obtained her diploma in 1974. Three times she was rewarded with a scholarship by the Polish Ministry of Culture and the Arts. She won several prizes and awards in competitions, including the National Competition of Painting “Bielsko Autumn” (including the Gold Medal in 1984).
She exhibits in Poland and abroad. Her main artform leans towards magical realism, many based on small Italian towns she loves to visit regularly. In addition to painting she also deals with literary works.
Lives and works in Bielsko-Biala.