Krzysztof Ligus – Poland

Rzeźby, drewno i metal

Krzysztof jest prawdziwym artystą z drewnem i metalem.
Ma swoją kuźnię, gdzie pracuje z różnymi metalami, które pszekształca w rzeźby.

Sculptures, wood and metal

Krzysztof is a true artist with raw wood & metal.
He has his own smithy where he pours, heats and works with different metals, and forms these into sculptures.