Agnieszka Gamza – Poland – 1974

Ceramika, Rzeźby

Agnieszka Gamza urodziła się w 1974 roku w Katowicach.
Studiowała we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, na Wydziale Ceramiki i Szkła, w Katedrze Ceramiki.
W 1999 r. obroniła pracę dyplomową z wyróżnieniem pod kierunkiem Prof. Ireny Lipskiej-Zworskiej.
W latach 1998/99 była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki.
W 2000 r. otrzymała I nagrodę w konkursie „ULAN. POLSKA SZTUKA DEKORACYJNA”.
Jej prace były prezentowane na wielu wystawach zbiorowych (Warszawa, Wrocław, Lubin, Wałbrzych, Poznań, Gdańsk, Łódź, Paryż).
Niektóre znajdują się w MUZEUM ASP we Wrocławiu oraz w prywatnych kolekcjach w Polsce i we Francji.
Prace Agnieszki Gamzy były publikowane w czasopismach: „DOBRE WNĘTRZE”, „STYLOWY DOM”, „INWESTOR I DEKORATOR”, „GALERIA. STYL I SZTUKA”, „GAZETA WYBORCZA”.

Od 2011 roku Agnieszka Gamza prowadzi pracownię autorską GAMZA CERAMIK STUDIO, która prężnie działa i stale się rozwija.

Ceramics, Scupltures in clay

Agnieszka Gamza was born in 1974 in Katowice.
She studied at the Wroclaw Academy of Fine Arts, the Faculty of Ceramics and Glass, in the Department of Ceramics.
In 1999, she received her diploma with honors under the direction of Prof. Ireny Lipskiej-Zworskiej.
In the years 1998 to 1999 she was a Fellow of the Ministry of Culture and the Arts.
In 2000 she was awarded first prize in the competition “ULAN. POLISH ART DECO “.
Her work has been shown in many group exhibitions (Warsaw, Wroclaw, Lubin, Walbrzych, Poznań, Gdańsk, Łódź, Paris).
Some of her works are in the Academy of Fine Arts in the museum in Wroclaw, and in private collections in Poland and France.
Works by Agnieszka Gamzy were published in journals: GOOD INTERIOR, STYLE HOUSE, INVESTOR and decorator, GALLERY. STYLE AND ART , Gazeta Wyborcza.

Since 2011, Agnieszka Gamza runs a her own Ceramik Studio, GAMZA, where she creates her pieces and organizes workshops.