Dariusz Fodczuk – Poland – 1966

Dariusz Fodczuk urodził się w 1966 roku w Piszu. Studiował w latach 1985 – 1991 w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
w 1992 roku w pracowni malarstwa prof. Mariana Stelmasika pod kierunkiem adj. M. Smoczyńskiego. Mieszka i pracuje w Bielsku-Białej.
Dariusz Fodczuk jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów performance w Polsce. Swoje działania artystyczne prezentował na wielu prestiżowych przeglądach i festiwalach sztuki w Polsce, Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poza performance, zajmuje się także rzeźbą, malarstwem, sztuką wideo oraz działalnością kuratorską. Jest współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Sztukai “Interakcje” organizowanego w Piotrkowie Trybunalskim, a także organizatorem bielskiej edycji “Interakcji”, oraz kuratorem bloku performance Międzynarodowego Festiwalu „Global Communication” w Centrum Kultury Elektrownia, w Radomiu 2009r.. Był pomysłodawcą i kuratorem Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych w Bielsku-Białej, zorganizowanego przez Galerię Bielską BWA (2007).

Dariusz Fodczuk was born in 1966 in Pisz . He studied in the years 1985 – 1991 at the Institute of Art Education at the University of Maria Curie – Sklodowska University in Lublin.
In 1992 he worked under the guidance of adj . M. Smoczyński in the painting studio of prof. Marian Stelmasik. He lives and works in Bielsko -Biala.
Dariusz Fodczuk is one of the most recognizable contemporary artists in Poland.
His artistic activities were presented at many prestigious art exhibitions and festivals in Poland, Europe , North America and Asia. In addition to performance arts he is also involved in sculpture, painting, video art and curatorial activities . He is the co-organizer of the International Festival of Sztukai “Interakcji” organized in Piotrkow and the organizer of Bielsko edition of “Interakcji” and curator of the International Festival of Performance block “Global Communication” at the Cultural Center Power Station, in Radom, 2009 .
He was the founder and curator of the Bielski Visual Arts Festival Bielsko- Biala, Bielsko organized by the Gallery BWA (2007 )