Iwona Winiarczyk – Poland

Tektoryt, grafika Olèj, Polimer, papier, drewno

Tektura – to materiał, który mnie fascynuje, dlatego technika, którą najczęściej wykorzystuję to tektoryt, której matrycę stanowi tektura cięta na wzór miedziorytów. Tektoryt można potraktować zarówno jako druk wklęsły jak i wypukły. Trzeba mieć z góry obmyślony plan działania, począwszy od projektu po sposób odbicia. Tektura jest materiałem delikatnym, dlatego z jednej matrycy powstaje tylko kilka odbitek. Właśnie to cenię sobie najbardziej w tej technice, że nie ma dwóch identycznych kopii. Grafiki mają niezwykłą fakturę. Ten materiał daje dużą dowolność, nieograniczone możliwości eksperymentowania.
Od niedawna tworzę z grubej tektury przestrzenne obrazy – charakteryzujące się niezwykłą fakturą. Unikaty.

Iwona Winiarczyk

podstawy: ukończyłam grafikę warsztatową na Uniwersytecie Śląskim.

Her smaller works are available in our online shop

Graphical artist – Oil paint, archival paper, liquid polymer, wood

Cardboard is the material that fascinates me, because a technique that I use most often is tektoryt where you use cardboard cut to patterns for engravings.
Tektoryt can be treated as both gravure and letterpress.
You have to plan well ahead, and use a mirror image for your projects. Cardboard is a delicate material, only a few prints are possible from the cut form.
This is what I value most in the art that there are no two identical copies. Graphics have an unusual texture. This material gives great flexibility, unlimited experimentation.
Recently, I create with thick cardboard and a self-developed technique, characterized by an unusual texture combined with polymer.
Both the technique and pieces are absolute unique.

Iwona Winiarczyk

PS, I graduated printmaking at the University of Silesia.

Her smaller works are available in our online shop