Hannelore Tiefenthaler – Eleanor – Austria – 1956

Fotografia artystyczna

Eleanor jako artystka koncentruje się na takich środkach obrazowania jak fotografia i taśma filmowa. Od 1986 roku pracuje jako fotografik freelancer (m.in. przy produkcjach muzycznych i teatralnych, programach telewizyjnych, w fotografii produktowej).
Tematem nieustannie obecnym w jej fotogramach są manekiny. Fascynacja ta rozpoczęła się wiele lat temu. Pewnego dnia jej uwagę przyciągnął stos manekinów w wózku sklepowym. Ta zadziwiająca kompozycja wydała się jej piękna. Zaczęła fotografować manekiny – uszkodzone, niekompletne, z pozoru nieprzydatne. Tak właśnie wszystko się zaczęło.
– Od tamtej chwili, wiedziona ciekawością, umiłowaniem ironii i wspaniałym uczuciem, jakie daje artyście stałe eksperymentowanie, staram się odkrywać to nieuchwytne, kruche piękno – mówi artystka.
Prace Eleonor znajdują się w prywatnych kolekcjach w Danii, Finlandii, Francji Wielkiej Brytanii, Austrii, USA i Australii.

Analogue art photography on archival paper

Works as freelance photographer since 1986 (Music- and Theatre Productions, TV-Shows, Product Photography)

Eleanor is a Vienna, Austria based photographer and filmmaker. It has been many years ago that a small group of beautiful mannequins artfully stuffed in a shopping cart caught her eye. Captivated by these eerily human-like figures she started to photograph a series of mannequins that were already /”out of order/”, slightly damaged, and hidden from the public. This turned out to be the beginning of an ongoing fascination for photographing mannequins.

‘Driven by curiosity, delight in experimentation, and irony, since then I am trying to discover fragile beauty’

Her works are held in private collections in Austria, the United States,Denmark, Finland, Australia, France, and United Kingdom.