Jagna Birecka – JagnaB – Poland – 1968

Biżuteria artystyczna i sztuki ceramika Polymer, Ceramika

Jagna B.: “Inspirację czerpię przede wszystkim z tego, co mnie otacza i czego doświadczam na co dzień, choć zapewne na kształtowanie mojej abstrakcyjnej wyobraźni duży wpływ miały studia na wydziale architektury i późniejsza wieloletnia praca w tym zawodzie.

W swoich pracach nie odwzorowuję świata w sposób oczywisty, zależy mi raczej na tym, by poruszyć wyobraźnię odbiorcy. Słowa – nazwy, jakie nadaję kreowanym przeze mniee przedmiotom, mają właśnie temu służyć.

Z zawodu jestem architektem, co wpływa na mój sposób widzenia i kreowania sztuki. Formy geometryczne, linearność, motywy abstrakcyjne to swego rodzaju „stemple” porządku (również architektonicznego, naukowego), „stemple” świata wykreowanego, ułożonego przez człowieka. To jednak także próba twórczego odwzorowania świata natury, w którego stwarzaniu człowiek nie miał swojego udziału, czy też Wszechświata w ogóle. Oczywiście to także w jakimś sensie wypadkowa moich własnych uczuć i emocji.

Z uwagi na moje związki z architekturą bliska jest mi idea równoległego współistnienia czysto wizualnych, estetycznych walorów przedmiotu z jego konkretną, użyteczną funkcją. Projektując biżuterię, mogę spójnie łączyć obie te właściwości.

W swojej pracy korzystam z różnych tworzyw. Moim ulubionym są masy termoutwardzalne, ponieważ stwarzają ogromne możliwości twórcze w zakresie faktur, kształtów i barw. Obecnie w dużej mierze stosuję moje własne autorskie techniki, które zapewniają mi dużą swobodę w kreowaniu przedmiotów, których obrazy, gdzieś z punktu styku jawy i snu, podsuwa mi wyobraźnia.”

Contemporary jewellery and ceramics – Polymer clay, Ceramic clay

My influences are first and foremost everything I see, feel and experience, but my abstract imagery is strongly affected by my architectural background.

My inspiration comes from the world around me, but I am not trying to reproduce the world in my pieces. My approach is to move the viewer’s imagination, therefore I keep my pieces very spare and clean. The titles of the pieces can be seen as starting points for the imagination to begin wandering.

Being both an artist and an architect I am interested in combining art and science in my artwork. I am using geometric forms, linearity and abstract patterns to represent architecture, science, products of our world, but also the surrounding nature, the Universe – and my own emotions and feelings.

Being both an artist and an architect I am also torn between the art and the functionality of my works. Therefore I have chosen to follow a very exciting path of creating wearable (thus functional) art objects which can be turned into visual art pieces.

I use various media to create my pieces of which polymer clay is my favorite, as it gives me endless opportunities for exploring new combinations of colors, textures and shapes. Over the time I have developed my own combination of techniques and ways that results in the unique qualities of my artwork and lets me create images that represent the intersections of my imagination and the real world.